Bo liczy sięKAŻDY SZCZEGÓŁ!

Biuro Rachunkowew TORUNIU!

OFERTA

KSIĘGOWOŚĆ

Oferujemy kompleksową obsługę księgową:

 • prowadzenia ksiąg handlowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • rozliczanie uproszczonych form opodatkowania (ryczałt, karta podatkowa),
 • Prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie śródrocznych i rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • sporządzanie deklaracji dotyczących akcyzy,
 • przygotowanie przelewów podatkowych.

PŁACE

Oferujemy kompleksowe usługi związane z płacami:

 • sporządzanie listy płac,
 • doradztwo w wyborze formy zatrudnienia i kalkulacja wynagrodzeń wynikających z różnego rodzaju umów,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • obliczanie składek ZUS,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych i ZUS,
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników,
 • roczne rozliczanie podatkowe pracowników,
 • przygotowywanie przelewów składek ZUS,
 • przygotowywanie pasków wynagrodzeń oraz informacji o przekazanych składkach ZUS dla pracowników.

POMOC W ZAŁOŻENIU FIRMY

Dla przyszłych klientów oferujemy darmową pomoc w założeniu własnej firmy. Doradzimy jaką wybrać formę opodatkowania, wypełnimy dokumenty rejestracyjne i złożymy je w urzędzie.

 • doradztwo w wyborze formy działalności,
 • doradztwo w wyborze formy opodatkowania,
 • pomoc w wypełnieniu dokumentów rejestracyjnych,
 • konsultacje umowy spółki kapitałowej.
O FIRMIE | OFERTA | KONTAKT
Polityka prywatności